Wat is Dragon1?

Dragon1, Open EA Methode en EA Raamwerk voor Visuele Enterprise Architectuur

Dragon1 is de open methode voor het werken onder architectuur in organisaties. De bron van de methode is Dragon1 Standard Specification. De focus van Dragon1 ligt op het ontwerpen en visualiseren van integrale bedrijfs-/ICT-oplossingen en op het ontwerpen en visualiseren van fundamentele strategische innovaties voor organisaties. 

Door het maken van architectuurontwerpen voorzien van krachtige architectuurvisualisaties en het gebruiken van architectuurprincipes creëert een architect met Dragon1 een meer voorspelbare kwaliteit van bedrijfstransformaties voor directie en management.  Deze visuele architectuurontwerpen zijn uitermate bruikbaar ter ondersteuning van het nemen van strategische beslissingen door opdrachtgevers en belanghebbenden.

Communicatiegericht visualiseren

Architectuur wordt steeds vaker ingezet voor verschillende doeleinden. Zo gebruiken overheden bijvoorbeeld architectuur als instrument om ketengerichte e-dienstverlening en een digitale werkruimte te realiseren. Banken en verzekeraars gebruiken bijvoorbeeld architectuur om hun informatiesystemen beter op elkaar af te stemmen om hun bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk te ondersteunen.

Om deze integrale bedrijfs-/ICT-oplossingen op een verantwoorde wijze te visualiseren, is de open methode Dragon1 opgebouwd uit vier wijzen: een denkwijze, een werkwijze, een representatiewijze en een ondersteuningswijze, waarmee Dragon1 het werken onder architectuur in een organisatie geheel bestrijkt. Het unieke van Dragon1 is de integratie van de bouwkundige architectuur, de bedrijfskunde en de informatiekunde als grondslag voor de methode.

Figuur 1. Dragon1 in één oogopslag

Projectmatige en Procesmatige aanpak

Dragon1 is gebouwd rondom een processenmodel, een dienstenmodel en een productenmodel voor het gecontroleerd, gestructureerd en herhaalbaar kunnen maken en gebruiken van enterprise architectuurontwerpen, referentiearchitecturen en enterprise architectuurbeschrijvingen in projecten en in organisaties.

Dragon1 processenmodel

Dragon1 stelt architecten in staat om met het processenmodel gecontroleerd een architectuurontwerp te maken van een nieuw, duurzaam en toekomstvast ondernemingsbreed bouwwerk, zoals bijvoorbeeld een ICT-infrastructuur, een informatievoorziening of een solution zoals e-selfservice.

In het architectuurontwerp zijn de verschillende en soms tegenstrijdige eisen van opdrachtgevers en belanghebbenden gewogen meegenomen en gehonoreerd. Het architectuurontwerp zelf is voor engineers weer input om het bouwwerk gefaseerd in de projecten te realiseren.

Dragon1 dienstenmodel

Dragon1 heeft als doel architecten, opdrachtgevers en bouwers samen beter en meer succesvol enterprise architectuur te laten toepassen in de onderneming aan de hand van het dienstenmodel. Hiervoor zijn vier architectuurdiensten onderkend: Inspire, Create, Communicate en Control.

Dragon1 productenmodel

Om architecten, opdrachtgevers en andere belanghebbenden zoals medewerkers, klanten, aannemers en uitvoerenden samen beter en meer succesvol enterprise architectuur te laten toepassen in de onderneming, heeft Dragon1 een productenmodel onderkend.

Met het productenmodel stelt Dragon1 architecten in staat architectuurproducten, zoals architectuurvisualisatieposters, fysieke en digitale ontwerpboeken van integrale bedrijfs-/ICT-oplossingen te laten vervaardigen, die effectief worden gebruikt ter ondersteuning van strategische managementbeslissingen door de directie.

Dragon1 richt zich op de gehele organisatie met de verschillende generieke architecturen, zoals security architectuur, technische architectuur, informatie architectuur, project architectuur, business architectuur en enterprise architectuur.

Basisprincipes

Anders dan andere methoden, zoals bijvoorbeeld het Amerikaanse TOGAF, gaat Dragon1 uit van de volgende drie basisprincipes.

1) Door als architect te focussen op het maken van een architectuurontwerp van een bouwwerk, systeem of bedrijfs-/ICT-oplossing binnen een onderneming, wordt ervoor gezorgd dat belanghebbenden betere bruikbare architectuurproducten krijgen die voorzien in inzicht en overzicht waarmee de belanghebbenden komen tot een gedegener besluitvorming.

2) Door, conform de architectuurdefinitie van Dragon1, op conceptenniveau naar een organisatie te kijken in plaats van op componentenniveau, wordt ervoor gezorgd dat de architect complexe materie eenvoudig en zakelijk kan maken wat leidt tot meer en betere besturing van vernieuwingen en beheersing van risico’s door bestuur en directie.

3) Door het gebruiken van de nieuwe Dragon1 definitie voor architectuurprincipes die zegt dat principes gaan over de gehandhaafde wijze waarop concepten werken en resultaten produceren, wordt ervoor gezorgd dat oplossingen een meer voorspelbare kwaliteit gaan hebben in de organisatie en meer resultaten gaan produceren.

De naam Dragon1

De methode Dragon1 heeft zijn naam te danken aan het nietsontziend zijn van Draken die snel een greenfield kunnen creëren waarop nieuwe dingen kunnen ontstaan.
Met architectuur kijkt men naar de context van een verandering en naar de impact van een verandering. Daarom zijn overzicht en daadkracht woorden die passen bij een Draak. De '1' in de naam Dragon1 duidt erop dat architectuur voor het ontwerp en de realisatie van projecten komt. Dus daarom Dragon1.

Dragon1 wordt vanaf 2002 ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf PAAUWE en wordt beheerd door de Nederlandse Dragon1 Architecture Foundation. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Dragon1, gaat u dan naar de Dragon1 Wiki of neem contact op met de Dragon1 Architecture Foundation, een ATO, ACO of gecertificeerde Dragon1 architect.