Boeken

Overzicht van boeken over Dragon1:

Dragon1 Open Standaard Architectuurprincipes

Binnen het enterprise architectuurvakgebied wordt veel waarde gehecht aan ‘architectuurprincipe’ als instrument om richting te geven aan het ontwerp en de realisatie van een integrale bedrijfs-/ICT-oplossing, een onderneming of delen daarvan. Deze open standaard beschrijft hoe vanuit Dragon1 naar principes gekeken wordt en hoe men effectief gebruik kan maken van dit instrument in bijvoorbeeld projecten, bij het ontwerpen en realiseren van systemen of bouwwerken binnen ondernemingen. »

Visuele Enterprise Architectuur - Dragon1 HBO Studieboek

19 mei 2011 is het boek ‘Visuele Enterprise Architectuur – Dragon1 HBO Studieboek’ verschenen. Vanuit het HBO en WO onderwijs is de vraag gekomen om Dragon1, de open methode voor Visuele Enterprise Architectuur, op te nemen in het hoger onderwijs. »

Visuele Enterprise Architectuur – Studieboek voor Managers en Architecten

Dit boek is ontwikkeld vanuit de Dragon1 Architecture Foundation en geeft inzage in hoe men met Visuele Enterprise Architectuur bedrijfstransformaties en ICT-innovatie ondersteunt. Dragon1® wordt als methode voor Visuele Enterprise Architectuur uiteengezet in een denkwijze, werkwijze, representatiewijze en ondersteuningswijze. »

Wegwijzer voor methoden bij Enterprise-architectuur - 2de herziene druk (dutch version)

Dit boek biedt ondersteuning bij het kiezen en gebruiken van enterprise architectuurmethoden; Elf methoden worden besproken en met elkaar vergeleken. »