Publicaties

Publiceren over Dragon1

Over Dragon1 wordt steeds meer geschreven. Dit zijn publicaties die zowel inhoudelijk (wetenschappelijk) gaan over de onderdelen van Dragon1 als over het gebruik van de open methode Dragon1 in de praktijk bij organisaties.

De publicaties voor Dragon1 zijn onderverdeeld in drie categorieën: boeken, artikelen en whitepapers. Op de volgende pagina’s treft u de boeken aan die reeds zijn verschenen.

Belangrijk aspect is dat Dragon1 publicaties altijd de Dragon1 Officiële Specificatie als leidende en enige bron dienen te gebruiken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de publicaties van Dragon1, neemt u contact op met de Dragon1 Architecture Foundation via het contactformulier.