Enterprise Architecture Design Standard

Het maken van architectuurontwerpen is een van de belangrijkste taken van de architect volgens Dragon1. Met een juist geformuleerde opdrachtverstrekking en het volledige mandaat van de opdrachtgever kan de architect beginnen om de soms tegengestelde wensen en eisen van opdrachtgever en belanghebbenden in de architectuurontwerpen te verenigen.