Architecture Visualization Standard

Maak krachtige architectuurvisualisaties die worden gebruikt ter ondersteuning van strategische beslissingen

Dragon1 maakt betreffende visualisaties verschil tussen A) metamodellen, B) modellen, C) aanzichten (views), D) perspectieven (perspectives) en E) soorten visualisaties.

Door het maken van - op de belanghebbenden afgestemde visualisaties - heeft de architect de maximale controle over het presenteren van de architectuur en structuur van bouwwerken en solutions.

Een voorbeeld waarbij het kunnen maken van het verschil van toepassing is:

1) het maken van een ontwerpschets van het toekomstige businessmodel 'Customer-Intelligence-Is-Key' voor investeerders, waarbij in het business model alle gegevens van de klanten voor alle medewerkers overal en altijd beschikbaar zijn zodat de medewerkers beter de klanten kunnen bedienen.

2) het maken van een toekomstige ICT-view op hetzelfde businessmodel voor ICT-engineers om te zien waar systemen aan elkaar gekoppeld dienen te worden, zodat ook daadwerkelijk de informatie overal en altijd voor iedereen up-to-date beschikbaar is.

De Dragon1 Open Standard Architecture Visualization zet uiteen wat de generieke soorten modellen, aanzichten, perspectieven en visualisaties zijn die Dragon1 onderkent en hoe deze op een eenvoudige wijze zijn te maken. Daarbij wordt ook aandacht besteed hoe van een model een aanzicht is te maken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Dragon1 Open Standard Architecture Visualization, neemt u dan contact op met de Dragon1 Architecture Foundation via het conctactformulier.