Enterprise Architectuurraamwerk

Dragon1 EA Raamwerk

Dragon1 is een open EA methode en comformeert aan de norm van ISO Architectuuraamwerk. Dragon1, als architectuurraamwerk, omvat de volgende elementen:

  • identificatie van relevante belanghebbenden in het domein;
  • aandachtspunten die aanwezig zijn in het domein;
  • architectuur gezichtspunten die de aandachtspunten inkaderen en
  • regel die de verschillende gezichtspunten op elkaar afstemmen en met elkaar integreren.
De volgende visualisatie toont Dragon1 als EA Framework.

Het Dragon1 EA Raamwerk staat op Dragon1 Resources in detail gepresenteerd, waarbij de verschillende onderdelen die samen het raamwerk vormen worden uiteengezet.

De toegevoegde waarde van Dragon1 als architectuurraamwerk

Dragon1 is geschikt om te worden gebruikt op strategisch niveau, in elke branche, in zowel grootbedrijven als het MKB.

Het ontwerpen en realiseren van bouwwerken en integrale oplossingen met visuele architectuur op basis van Dragon1 kan leiden tot een verlaging in de kosten (30%). Bijvoorbeeld lagere beheerkosten van ICT en applicaties, of korte verwerkingstijden in bedrijfsprocessen.

Organisaties die Dragon1 gebruiken als architectuurraamwerk om hun business, processen en ICT te vernieuwen genieten drie voordelen:

  • Eisen stellen- Het gebruik van informele architectuurvisualisaties, zoals structuurvisies, bij het stellen van eisen aan oplossingen, leidt tot het beter kunnen stellen van de juiste minimale set van eisen aan oplossingen. Met als gevolg dat de benodigde oplossing tegen een lager bedrag dan anders kan worden ontwikkeld.
  • Ontwerp - Het gebruik van informele architectuurvisualisaties, zoals ontwerpschetsen van totaalconcepten, bij het ontwerpen geeft opdrachtgevers en belanghebbenden veel invloed om het ontwerp naar wens bij stellen, rechtstreeks, of door andere eisen te stellen. Met bijvoorbeeld als gevolg dat eventuele ontwerpfouten op de tekentafel al zijn te voorkomen.
  • Realisatie - Het gebruik van informele architectuurvisualisaties, zoals artist impressions, om een architectuurontwerp van een bouwwerk of integrale oplossing inzichtelijk te communiceren geeft de stuurgroep met controle en beheersing over de kwaliteit en de risico's van het realisatieproject en wat uiteindelijk wordt opgeleverd. Met als gevolg dat het bouwwerk of de oplossing tegen een lager bedrag en in kortere tijd is te realiseren.

Overzicht Dragon1 EA Raamwerk

Dragon1 definieert verschillende typen van bouwwerken voor verschillende onderkende belanghebbenden behoeften en aandachtspunten voor hebben. Ook stellen deze belanghebbenden prestatie- en kwaliteitseisen aan deze bouwwerkken en integrale oplossingen en hun omgevingen in het licht van aandachtspunten en behoeften.

Architecten verzamelen de behoeften, aandachtspunte, ambities, doelen en eisen eisen van belanghebbenden en maken daar vervolgens architecturen (totalconcepten) en architectuurontwerpen mee voor de vereiste TO-BE situatie van de bouwwerken en of integrale oplossingen.

In Dragon1 architecten maken veelvuldig gebruik van architectuurvisualisaties om de architecturen (totaalconcepten) en architectuurontwerpen te communiceren naar belanghebbenden. Architectuurvisualisaties in Dragon1 zijn veelal bijna altijd beslissingsondersteunende visualisaties (visuele rapportages) en geven belanghebbenden the kracht om kwaliteit en risico's in projecten, innovaties en organisatieverandering te managen.

De architectuurvisualisaties in Dragon1 tonen verschillende aanzichten van perspectieven van modellen van de omgeving, bouwwerken of integrale oplossingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Dragon1 EA Raamwerk, neemt u dan contact op met de Dragon1 Architecture Foundation via het contactformulier.