Verslag 7e Dragon1 Open Kennisavond Visual Enterprise Architecture

Gepubliceerd op: 12-12-2012

Op 11 december is de 7e Dragon1 Open Kennisavond in Bennekom georganiseerd. Op het programma stonden een korte introductie van de Dragon1 methode voor de nieuwe aanwezigen, het presenteren van het architectuurportfolio van Harm Verschuren en het bespreken van onderwerpen voor de werkgroepen.

1. Introductie Dragon1 EA Methode

Voor de nieuwe deelnemers heeft Mark Paauwe een korte introductie gegeven over de Dragon1 EA Methode. De aanwezigen waren benieuwd wat er aanwezig is in Dragon1 en wat er nog aan oontwikkelingen aan komen. Mark gaf aan dat de hele methode af en gedeeltelijk al op Dragon1 Resources i is gepubliceerd waaronder veel ondersteunend materiaal: zoals checklisten, documentsjablonen, symbolenset, open standaarden boekje, studieboeken, EA Software tools en uiteraard de Dragon1 Specificatie Standaard. Omdat Dragon1 een open methode is, worden door de continue toepassingen van de methode door gebruikers in de praktijk nieuwe inzichten opgedaan. Deze inzichten worden via onderzoek in werkgroepen verder uitgediept. De opgedane inzichten worden dan weer teruggekoppeld in de methode ter aanscherping en verbetering.

In Dragon1 wordt het visualiseren van bedrijfskundige en informatiekundige concepten gestimuleerd (concept design). Echter, Dragon1 is geen vervanging voor Bedrijfskunde en Informatiekunde. In Dragon1 is er wel een referentielijst van bedrijfskundige en informatiekundige concepten beschikbaar (plus definitie en principeomschrijving), maar er wordt verder verwezen naar literatuur over deze concepten. Verder wordt in de methode verondersteld dat een architect een hoge parate kennis heeft van de concepten uit zijn architectuurdomein.

Een business architect hoort volgens Dragon1 in feite de top 100 van bedrijfskundige concepten die van toepassing zijn in de branche van zijn organisatie, als parate kennis beschikbaar te hebben. De reden waarom dit nodig is, wanneer je als architect de ambitie, uitgangspunten en doelen van de directie achterhaald hebt en je weet de voordelige geproduceerde resultaten door de werking van een concept, je des te sneller de juiste concepten en principe voor de architectuur van de opdrachtgever kunt selecteren, voorstellen en uittekenen.

Mark heeft aangegeven dat er in Dragon1 voor elke gangbare architectuur er een referentielijst is waarin veelvoorkomende en gebruikte concepten staan. Ook is er per architectuur een metamodel beschikbaar waarin de belangrijkste elementen uit de generieke concepten voor die architectuur in samenhang bij elkaar staan. Dit is voor elke architect een opstapje om sneller een architectuur te kunnen maken.

2. Architectuurportfolio Harm verschuren

Harm presenteerde twee posters uit zijn persoonlijke Dragon1 architectuurportfolio, wat hij nu aan het samenstellen is.

Poster 1 betrof een A0-formaat architectuurposter waarin hij een functioneel model van een oplossing had gematched met een referentiemodel van een ISO standaard.

Er ontstond met deze plaat een leuke discussie. De opbouwende feedback van de deelnemers betrof zich vooral rondom het vraagstuk: hoe visualiseer je nu optimaal het matchen van twee modellen, zodat je ten eerste niet hoeft uit te leggen wat en waarom je matcht een ten tweede dat de modellen los van elkaar nog leesbaar en begrijpelijk zijn, waarbij je de twee modellen niet heel globaal hoeft weer tegen. Harm gaat naar aanleiding van deze feedback een andere opzet van de poster proberen en deze binnen kort weer bespreken.

Poster 2 betrof een echte Infographic. Een infographic is een visualisatie waarop thematische-data op een aantrekkelijke maar alternatieve wijze is weergegeven. Harm presenteerde een poster waarop twee aansluitingstrajecten op de basisregistraties van een gemeente stond getoond door middel van een klok-metafoor. De poster viel grafisch qua visualisatie zeer in de smaak, alleen het zelf uitleggende vermogen van de poster gaat Harm nog aanscherpen. Een van de punten was dat als je niet in de gemeentewereld zit, het lastig is het waarom en hoe van de poster te begrijpen. Ook kwam het voordeel van het houden van peer-reviews bij de poster aan de orde. Indien u meer over deze infographic wilt weten kunt u contact opnemen met Harm Verschuren uit de Gebruikersgroep NL.

In de Dragon1 methode is een Architecture View Layout sjabloon beschikbaar waarmee je in korte tijd een poster kunt maken die prettig oogt en daardoor beter gebruikt wordt. Op Dragon1 Resources staan verschillende visualisatie-ontwerp-principes, architectuurvisualisatie-principes en een concept-design aanpak die helpen een effectieve poster te maken.

Volgende keer staat de presentatie van het Architectuurportfolio van Han van Roosmalen en Siebe van Veen op het programma.

3. Onderwerpen voor werkgroepen

Er zijn verschillende onderwerpen voor de werkgroepen geopperd:

  1. Hoe sluit Dragon1 aan op TOGAF ten behoeve van visualisatie voor directie?
  2. Hoe sluit Dragon1 aan op ArchiMate ten behoeve van de doorvertaling van de informele Dragon1 visualisaties naar de formele ArchiMate diagrammen?
  3. Business Requirements Management
  4. Bedenken of inventariseren best practices en do-dont's bij conceptvisualisaties, - idem bij infographics, welke typologieën bestaan er ...
  5. Ontdekken van herbruikbare onderdelen/concepten/referentiebouwstenen bij bedrijfsarchtitecturen, informatie architecturen.
  6. Het maken van een aantrekkelijke en effectieve Dragon1 conceptprincipe-visualisatie/praatplaat conform het basis stappenplan.

Bij het opperen van de onderwerpen voor de werkgroepen ontstond er een discussie of je niet eerst de methode beter moet kennen voordat je de methode kunt vergelijken met andere methoden om met aanvullingen en verbetervoorstellen te komen. De vraag die daaruit voortkwam aan Mark was wat de beste manieren zijn om je snel de Dragon1 methode eigen te maken.

Mark gaf aan dat er naast Dragon1 Resouces ook boeken en trainingen beschikbaar waarmee je jezelf de methode eigen kunt maken. Al deze drie mogelijkheden maken gebruik van het Dragon1 Architectuurportfolio. Als je als ervaren of onervaren architect de 25 verschillende visuele architectuurproducten maakt die onderdeel zijn van het generieke Dragon1 architectuurportfolio, dan verken je alle facettten van Dragon1. En je hebt tevens een visuele presentatie-set voor jezelf waarmee je je gelijk als architect eerder en beter bij opdrachtgevers op de kaart kunt zetten.

Verschillende deelnemers gaan nu de komende weken bezig met onderwerp 6: Zoals het maken van een Cloud-Computing praatplaat waarbij de noodzakelijke inzet van dit concept en de werking + geproduceerd van het concept begrijpelijk voor een directie wordt gevisualiseerd.

Op de volgende kennisavond proberen we twee of drie werkgroepen op te starten. De animo is in elk geval groot om zelf met architectuurvisualisaties en het maken van een architectuurportfolio aan de slag te gaan.

Volgende Dragon1 Open Kennisavond op dinsdag 15 januari 2013

15 januari is de volgende Dragon1 Open Kennis Avond. We zien u dan weer graag terug. Als u ook eens uw architectuurvisualisaties die wel of niet conform Dragon1, TOGAF of ArchiMate of anders zijn, wil presenteren op een kennisavond en gelijk feedback erop krijgen, dan bent u van harte welkom. Neemt u dan contact op met mark.paauwe@dragon1.com

Neem hier een kijkje voor de voorlopige planning en het programma voor 2019