Wat doet de stichting?

De Dragon1 Architecture Foundation is de stichting die het beheer voert over de open methode Dragon1

Het doel van het beheer is ervoor te zorgen dat de methode een ‘open methode’ blijft en dat de methode zich kan doorontwikkelen. Met doorontwikkelen bedoelen we dat uitbreidingen of verbeteringen kunnen worden ingebracht door iedereen die meent een uitbreiding of verbetering voor de methode te hebben gevonden of te hebben ontwikkeld. Het voordeel van het gebruik van de methode hangt onder andere af van de kwaliteit van de gebruikers.

De stichting ziet er ook op toe dat het gebruik van de methode voor de verschillende rollen waarin gebruikers acteren aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet. Dat geeft voor gebruikers de beste garanties dat het gebruik ook aan de verwachtingen zal voldoen.
 

De stichting voert een aantal activiteiten uit om uitvoering te geven aan haar taken en om haar doelen te realiseren, zijnde de volgende activiteiten:

 • het verspreiden van de bekendheid van Dragon1 als de methode voor Visuele Enterprise Architectuur;
 • het beschikbaar stellen van informatie met betrekking tot de methode;
 • het faciliteren in het doorontwikkelen van Dragon1 als ‘open methode’ in Visuele Enterprise Architectuur;
 • beschikbaar stellen van en faciliteren in studiemateriaal zoals boeken over de methode;
 • het reguleren van de certificering voor gebruikers in verschillende rollen;
 • het certificeren van producten, diensten en leveranciers;
 • het beschikbaar stellen van en faciliteren in opleidingen voor de methode;
 • het reguleren van de accreditatie van organisaties;
 • het onderhouden van een register met geaccrediteerde organisaties;
 • het reguleren van de certificering van architecten;
 • het onderhouden van een register met gecertificeerde architecten;
 • het beschermen van het gebruik van de naam Dragon1 als naam van de methode.

Meer weten?

Wilt u meer weten over activiteiten die hier nog niet genoemd worden, neemt u dan contact op met de Dragon1 Architecture Foundation via het contactformulier.