Voorwaarden voor gebruik van Dragon1

Een persoon kan op verschillende wijzen gebruikmaken van Dragon1

Als iemand (een persoon) van Dragon1 gebruik wil maken, kan dat in twee hoedanigheden: niet-gecertificeerd of gecertificeerd. Een persoon kan ook op twee manieren gebruikmaken van Dragon1: niet-commercieel of commercieel.

Als een persoon zich wil certificeren in Dragon1, om bijvoorbeeld zijn kunnen in de methode te profileren aan derden of er commercieel gebruik van te kunnen maken, dan helpt de Dragon1 Architecture Foundation deze persoon bij het doorverwijzen naar geaccrediteerde trainingorganisaties.

Als een persoon niet-commercieel, of voor studiedoeleinden, gebruik wil maken van Dragon1, dan heeft hij, gratis of voor een nominaal bedrag, toegang tot alle belangrijke basisinformatie en producten van Dragon1. Hij kan voor intern gebruik in zijn werkzaamheden werken op basis van Dragon1. Hier zijn verder geen extra eenmalige of terugkerende kosten verbonden voor bijvoorbeeld de eindgebruikerlicentie, anders dan de kosten van de producten, zoals boeken, die hij aanschaft. Deze persoon kan zich laten registreren als Dragon1-geïnteresseerde of als Dragon1-gebruiker. In het Dragon1-gebruikersregister wordt dit dan vermeld. 

Als een persoon commercieel gebruik wil maken van Dragon1, dan heeft hij een certificering nodig zodat hij zich mag uitgeven als iemand die over een bepaald toepassingsniveau beschikt van de methode Dragon1. Het precieze niveau wordt vastgesteld door het certificaat dat iemand heeft behaald. Hier zijn eenmalige en terugkerende kosten aan verbonden voor bijvoorbeeld een certificeringstraject en herhalingscertificering, en kosten voor producten, zoals boeken, die hij aanschaft. Een gecertificeerd persoon mag op websites en in uitingen zeggen dat hij op basis van Dragon1 werkt of hiervan gebruik maakt.

N.B. Iedereen mag artikelen en boeken schrijven betreffende een beschouwing over of een praktijktoepassing van Dragon1 zonder hiervoor licentiekosten verschuldigd te zijn. Wel dient iemand als hij van Dragon1 gebruik maakt in teksten voldoende duidelijk te verwijzen naar de bronteksten. In vele gevallen is dit de Dragon1 Standard Specification: https://www.dragon1.com.

Een organisatie kan op verschillende wijzen gebruikmaken van Dragon1

Als een organisatie van Dragon1 gebruik wil maken, kan dat in twee hoedanigheden: niet-geaccrediteerd of geaccrediteerd. Een organisatie kan ook op twee manieren gebruikmaken van Dragon1: niet-commercieel of commercieel.

Als een organisatie zich wil accrediteren in Dragon1, dan informeert de Dragon1 Architecture Foundation deze organisatie over het accrediteringstraject.

Als een organisatie niet-commercieel, bijvoorbeeld voor onderzoeksdoeleinden, gebruik wil maken van Dragon1, dan heeft ze, gratis of voor een nominaal bedrag, toegang tot alle belangrijke basisinformatie en producten van Dragon1 en dient in principe de kosteloze eindgebruikerslicentie te worden verkregen. De organisatie kan voor intern gebruik haar medewerkers laten werken op basis van Dragon1. Hier zijn verder geen extra (jaarlijkse) kosten aan verbonden voor bijvoorbeeld licenties, anders dan de kosten van de producten die de organisatie aanschaft. Een organisatie kan zich kosteloos laten registreren als Dragon1-geïnteresseerde of Dragon1-gebruiker. In het Dragon1-gebruikersregister wordt dit vermeld.

Als een organisatie commercieel gebruik wil maken van Dragon1, dan heeft de organisatie een accreditatie nodig in geval van Dragon1 architectuurdiensten, zodat ze zich kan uitgeven als een organisatie die over een bepaald toepassingsniveau beschikt van de methode Dragon1. Hier zijn eenmalige en terugkerende kosten aan verbonden voor bijvoorbeeld licenties, herhalingsaccreditatie en producten, zoals studiematerialen, die de organisatie aanschaft. Een geaccrediteerde organisatie mag op websites en in uitingen verkondigen dat zij op basis van Dragon1 werkt of hiervan gebruik maakt.

Indien een organisatie producten en diensten wil aanbieden waarin Dragon1, of delen daarvan onderdeel uitmaken, dan is er een certicificering voor het product nodig. Lees voor meer informatie hierover op de bron Dragon1 Standard Specification.

N.B. Organisaties mogen artikelen en boeken schrijven betreffende een beschouwing over of een praktijktoepassing van Dragon1 zonder hiervoor licentiekosten verschuldigd te zijn. Wel dient een organisatie als ze van Dragon1 gebruik maakt in teksten voldoende duidelijk te verwijzen naar de officiële Dragon1-bronteksten. In vele gevallen is dit de Dragon1 Standard Specification: https://www.dragon1.com/resources.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het correct gebruik van Dragon1, neemt u dan contact op met de Dragon1 Architecture Foundation via het contactformulier.