Dragon1 Architectuurportfolio

Dragon1 Architectuurportfolio toont kennis en kunde

Op Dragon1 Open Kennisavonden en in alle Dragon1 trainingen werken de deelnemers aan het opbouwen van een architectuurportfolio, waarmee ze aan anderen kunnen laten zien wat hun kennis, kunde en ervaring is.

De stichting faciliteert het gestructureerd opbouwen van het architectuurportfolio door het beschikbaar stellen van een e-portfolio platform voor iedereen die het Dragon1 Opleidingsprogramma volgt.

Architectuurportfolio inhoud

In een Dragon1 Architectuurportfolio zitten veelal 25 visuele architectuur-beroepsproducten, zoals:

 1. Ontwerpboek of PXA, met daarin:
 2. Infographic, met strategische kengetallen en trends
 3. Cross-Reference Matrix Bedrijfsdoelen-Projecten / Programma-projecten portfolio overzicht
 4. Business Case ROI visualisatie
 5. Architectuurraamwerk met statusrapportage
 6. Architectuurvisie (ontwerpschets van een totaalconcept) ook ontwerptekening van totaalconcept
 7. Structuurvisie (enterprisemodel, businessmodel, informatiemodel of technisch model)
 8. Directie presentatie 'Waarom Werken onder Architectuur?' (op aanvraag)
 9. Principedetailtekening van kernconcepten (ook schets of tekening of impressie)
 10. Situatieschetsen/tekeningen/impressie van gebruik- en werkplekken
 11. Omgevingschets/omgevingstekening van het partijen-model
 12. Belanghebbendenanalyse (uienmodel)
 13. Artist Impression Dienstverlening van de Organisatie
 14. Persona van Belanghebbenden
 15. Besturingsmodel van de organisatie
 16. Business Scenario's / Storyboard van een verander/implementatie-scenario
 17. Enterprise Architectuur Blauwdruk
 18. Processenlandschap
 19. Applicatielandschap
 20. ICT-landschap/blauwdruk
 21. Referentie Architectuur overzicht
 22. Solution Architectuur Concepten Diagram
 23. Business, Information of Technology Roadmap
 24. (non) Functional Requirements/Capability view van een kernsysteem
 25. (non) Technical Requirements/Capability view van een kernsysteem

Vaak zijn de producten uit de Dragon1 Architecture Baseline ook de producten in de architectuurportfolio, omdat deze veelal het eerst en ook het vaakst gemaakt worden en grote impact hebben in werken onder architectuur.

Zelfstandig architectuurportfolio ontwikkelen

U kunt zelfstandig een Dragon1 architectuurportfolio ontwikkelen. Als u regelmatig naar de Dragon1 Open Kennisavonden komt en het beschikbare materiaal van Dragon1 bestudeert en toepast in de praktijk is dat voor ervaren architect een haalbaar traject. Op de Dragon1 Specificatie Standaard treft u voorbeelden en checklisten aan voor alle producten die vaak in een Dragon1 architectuurportfolio terugkomen.

Begeleid architectuurportfolio ontwikkelen

Als u bij het ontwikkelen van uw architectuurportfolio begeleid wilt worden dan is daar de Dragon1 EA Bridge Training het meest geschikt voor. U volgt dan een traject van 18 weken, waarbij u elke 2 weken een dagdeel klassikale training heeft waarin u werkt aan een product uit het portfolio en verder onder werktijd uw in ontwikkeling zijnde architectuurportfolio toetst en doorontwikkeld.

Certificering op basis van een Dragon1 Architectuurportfolio

De stichting biedt de mogelijkheid voor ervaren architecten om op basis van hun werkervaring, vertaald in een architectuurportfolio, een Dragon1 Certificering te versnellen.

E-portfolio platform Mahara

De open-source e-portfolio software van Mahara is door de stichting gekozen en is beschikbaar gesteld voor leden van de gebruikersvereniging om daar hun Dragon1 architectuurportfolio op beschikbaar te stellen aan het publiek.

Ga hier naar Mahara, het Dragon1 e-portfolio platform. Alleen indien u cursist bent kunt u hier inloggen.

Ook een Dragon1 Architectuurportfolio ontwikkelen

Bent u geïnteresseerd geraakt in zelf of begeleid een Dragon1 Architectuurportfolio te ontwikkelen? Neem dan contact op met de stichting via info@dragon1.org.