Dragon1 Beheerproces

Inleiding

In Dragon1 is er een gedefinieerd beheerproces aanwezig voor het wijzigen, onderhouden en doorontwikkelen van de Dagon1 EA Methode. In dit beheerproces speelt de Dragon1 gebruikersvereniging een grote rol naast het College van Deskundigen, The Dragon1 Company en de opleidingsontwikkelaars.

In het Dragon1 Beheerproces staat beschreven welke partijen een rol spelen, wat hun relaties tot elkaar zijn en welke werkzaamheden zij uitvoeren. Tevens staat in het Dragon1 Beheerproces beschreven wie voor welk product verantwoordelijk is. Het beheerproces laat ook zien hoe jaarlijks de onderhoudcyclus is geborgd voor de materialen van de Dragon1 EA Methode.

PDF versie Download hier het Dragon1 Beheerproces

Indienen van Wijzigingsvoorstellen

Het beginpunt van het Dragon1 Beheerproces wordt gevormd door wijzigingsvoorstellen die worden ingediend door de werkgroepen van de Dragon1 gebruikersvereniging. Deze werkgroepen nemen het voortouw in het doen van een wijzigingsvoorstel, gebaseerd op hun kennis en ervaring in de toepassing van de methode om zo de methode aan te scherpen.

Het Dragon1 Beheerproces faciliteert zo een actieve betrokkenheid van de gebruikers van de methode bij de doorontwikkeling van Dragon1 en maakt van Dragon1 een echte open methode. In het Dragon1 Beheerproces staat beschreven welke stappen per wijzigingsvoorstel worden gezet. Voor het indienen van een wijzigingsvoorstel is een documentsjabloon beschikbaar. Zie onderstaande link voor het documentsjabloon.

PDF versie Download hier het documentsjabloon voor een wijzigingsvoorstel

Review van Materialen

Regelmatig laat de stichting materialen reviewen door de leden van de gebruikersvereniging, bijvoorbeeld de Dragon1 Open Standaarden. Iedereen die wil participeren aan een review kan via deze website in het linkermenu onder Openbare Reviews, zich op de hoogte stellen van het te reviewen materiaal, het reviewproces, de reviewinstructie en het reviewlog. De reviewresultaten dienen in het reviewlog-sjabloon te worden genoteerd. Zie onderstaande link voor het documentsjabloon.

PDF versie Download hier het documentsjabloon voor een reviewlog

Meer weten?

Wilt u meer weten over het beheeproces van Dragon1, neemt u dan contact op met de Dragon1 Architecture Foundation via het contactformulier.