Aanbestedingen

Deze informatie is bedoeld voor inkopers, managers en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met aanbesteding, verwerving of inkoop van producten en diensten op basis van Dragon1, de open methode voor Enterprise Architectuur.

1. Waarom moeten er functionele aanvragen worden gedaan?

Organisaties die werk aanbesteden, met name overheidsorganisaties, hebben bij het inkopen van producten en diensten te maken met regels die door de overheid gesteld zijn. Zo dienen veel aanvragen voor inkoop zogenoemde ‘functionele’ aanvragen te zijn. Daarbij mogen geen commerciële merken of leveranciers genoemd worden die concurrentie blokkeren of bemoeilijken.

Een belangrijk kenmerk van Dragon1 is dat er geen barrières zijn bij het niet-commerciële gebruik ervan door gebruikers. Voor het commerciële gebruik door aanbieders zijn er ook geen barrières anders dat er regulering en handhaving plaatsvindt van kwaliteit door middel van accreditatie en certificering via de Dragon1 Architecture Foundation. Dragon1 als open methode staat tegenover gesloten methoden die wel barrières kennen.

2. Wat betekent dit voor organisaties die Dragon1, de open methode voor Enterprise Architectuur, in hun functionele aanvragen willen meenemen?

Als u in functionele aanvragen open standaarden of open methodes noemt zoals bijvoorbeeld TOGAF of Archimate, kunt u ook Dragon1 noemen. Met name als u zekerheid wilt hebben dat er hoogwaardige architectuurvisualisaties dienen te worden gemaakt, er effectieve architectuurprincipes dienen te worden opgesteld en er een architectuurproces dient te worden ingericht dat ook met tijdsdruk en gebrek aan capaciteit altijd leidt tot bruikbare architectuurproducten.

Door in uw functionele aanvragen aan leveranciers te vragen om producten of diensten op basis van Dragon1 bevordert u de concurrentie in deze open methode voor enterprise architectuur.

3. Hoe kwalificeert Dragon1 zich als open methode?

Dragon1 is een methode voor enterprise architectuur die bestaat uit een denkwijze, werkwijze, representatiewijze en ondersteuningswijze. In deze wijzen geeft de methode invulling aan het op een visuele wijze ontwikkelen en toepassen van verschillende soorten architecturen zoals referentie architectuur, enterprise architectuur, business architectuur, informatie architectuur, technische architectuur, solution architectuur en security architectuur.

Dragon1 is een open methode vanwege de volgende feiten:

a)     Dragon1 als methode wordt gehandhaafd door de Dragon1 Architecture Foundation. Gebruikers van de methode hebben de mogelijkheid via werkgroepen wijzigingsvoorstellen te doen aan de stichting die de methode beheert. Via een open en transparant proces worden deze wijzigingsvoorstellen beoordeeld en verwerkt in de nieuwe versie van de methode.

b)     Dragon1 als methode is gepubliceerd en publiekelijk toegankelijk gemaakt dan wel dat materialen gratis of voor een nominaal bedrag verkrijgbaar zijn.

c)     Er zijn GEEN beperkingen omtrent het gebruik van de methode voor niet-commerciële toepassing. De methode kan in niet-commerciële zin royalty free worden gebruikt.

d)     Voor commercieel gebruik dienen organisaties zich te laten accrediteren als Dragon1 consultancy organisatie of Dragon1 trainingsorganisatie en personen dienen zich te laten certificeren als Dragon1 architect.

4. Wie erkent Dragon1 op dit moment?

The Open Group

In januari 2013 is de Dragon1 Enterprise Architectuur Methode door The Open Group erkend als ‘open CA methode’. Dat is te zien op https://www.opengroup.org/openca/cert/methods.tpl. U ziet daar een lijst waarop ook Dragon1 EA Method staat vermeld.  Op dezelfde lijst staan bijvoorbeeld ook TOGAF en Archimate vermeld.

ISO Survey of Architecture Frameworks

Op de website van Architectuur Standaarden staat Dragon1 Enterprise Architectuur Methode sinds 2012 vermeld. Dat is te zien op  http://www.iso-architecture.org/ieee-1471/afs/frameworks-table.html . Ook op deze website vinden we bijvoorbeeld TOGAF en Archimate weer terug.

Het boek ‘Wegwijzer voor methoden bij Enterprise-architectuur - 2de herziene druk’.

In mei 2013 is het hiervoor genoemde boek verschenen (ISBN: 9789087538026). In dit boek worden de verschillende veel gebruikte architectuurmethoden met elkaar vergeleken zodat zichtbaar wordt waar de zwakke en sterke punten van methodes liggen. In dit boek kunt u zien hoe Dragon1 scoort ten opzichte van bijvoorbeeld TOGAF en Archimate.

Dragon1 wordt steeds vaker als volwaardige Enterprise Architectuur methode (proces, inhoud + formele modelleringstaal) gezien en voor strategische visualisatie gebruikt in organisaties op directieniveau en managementniveau.

Dragon1 bestaat uit 21 zogeheten ‘Dragon1 Open Standaarden’ waarmee de methode gecontroleerd modulair in aanvulling op de architectuur-werkwijze van een organisatie is in te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van architectuurvisualisaties of architectuurprincipes. Dit draagt ook bij aan de korte leercurve van Dragon1 en het bruikbaar zijn van Dragon1 in organisaties los van de volwassenheid van een organisatie.

5. Dragon1 is leveranciersonafhankelijk

Dragon1 is een open methode voor Enterprise Architectuur. Organisaties die training of consultancy willen aanbieden op basis van Dragon1 dienen te zijn geaccrediteerd. Dit zorgt ervoor dat aanbieders in training en consultancy kunnen concurreren op basis van Dragon1.

Dragon1 is betrekkelijk jong waardoor op dit moment aanbieders volop bezig zijn zich te certificeren en accrediteren in de methode. Op dit moment zijn er al verschillende aanbieders in Dragon1 training en Dragon1 consultancy in Nederland.

Ten behoeve van aanbestedingstrajecten is een actuele lijst met aanbieders van Dragon1 consultancy en Dragon1 training via de Dragon1 Architecture Foundation verkrijgbaar.

6. Wie bij de Nederlandse overheid adopteert of gebruikt Dragon1?

In alle sectoren in Nederland zijn er gebruikerorganisaties van Dragon1, de open methode voor enterprise architectuur. Als we ons beperken tot de overheid dan zien we dat er gebruikers waren en zijn zoals: UWV, Rijkswaterstaat, Holland Casino, Kadaster, Gemeente Utrecht, Gemeente Maastricht, Gemeente Gouda, en nog een aantal kleinere gemeentes. Met name Gemeente Utrecht heeft zich langere tijd verbonden aan de methode. Gestart in februari 2013 gaat Gemeente Utrecht de komende 4 jaar met de methode aan het werk.